+381 11 2882 202 office@smartech.rs
Nehruova 101/lok111070 Novi Beograd-Beograd

Inicijator naprsnuća betona

INICIJATOR NAPRSNUĆA BETONA

Sistem za izradu armirano betonske ploče bez dilatacije INB 06

Sistem za izradu armirano betonske ploče bez dilatacije INB 06

Posle polimerizacije materijala stvara se elastični premaz, koji u poredjenju sa tradicionalnim termičkim izolatorima ima izuzetna izolacijska svojstva i istovremeno osigurava antikorozivnu zaštitu. Jedinstvenost izolacijskih svojstava termičke izolacije je rezultat intenzivnog molekularnog delovanja razređenog vazduha , koji se nalazi u šupljim mikrosferama.


Prednosti armirano betonske ploce INB 06

 • Mrežu inicijatora napuknuća betona INB 06 dva radnika u jednom danu mogu postaviti na površini od 1500 do 2000m2.
 • Neuporedivo je lakše postavljanje armaturne mreže (nema distancera i povezivanja armature).
 • Armiranobetonska ploča se izvodi u manjoj debljini od standardnih ploča (8-9-10-11cm ili 12-12.5-13.5 cm), čime se postižu velike uštede betona.
 • Armiranobetonska ploča, bez obzira na veličinu, izvodi se bez dilatacije.
 • Nije potrebno naknadno rezanje dilatacije, niti umetanja dilatacionog profila pre betoniranja.
 • Industrijski podovi se izvode bez prekida u jednom komadu, bez obzira na završni sloj.
 • Viljuškari i ostala utovarno-istovarna vozila ne mogu uzrokovati oštećenja dilatacija jer ih nema.
 • Projekat nema ograničenja u igledu završnog sloja podne ploče.
 • Sa INB 06 površina ploče je rascepkana na pravilne manje kvadratne površine, čime su maksimalno smanjena naprezanja unutar ploče. Sile koje se uobičajeno javljaju u ploči, pravilno su raspoređene na mnogo malih.
 • Vreme izvođenja radova se drastično smanjuje.
 • Razlika u ceni betona izmedju ploče 12.5cm i 20cm je oko 4.30 evra.
 • Ušteda je u jednoslojnoj armaturi (za Ø 6mm – ušteda 3kg/m2, a za Ø 8mm – 5.4kg/m2 armature).
 • Rezultat je najkvalitetnija podna ploča koja štedi novac i vreme izvođenja.
 • Do danas, reklamacija na sistem INB 06 u izvedenim pločama nema.

INICIJATOR NAPRSNUĆA BETONA – Tehničke karakteristike

Poređenje karakteristika i načina izvođenja za:

 1. standardni tip konstrukcije industrijskog poda d = 20 cm
 2. konstrukcija industrijskog poda s INB 06 inicijatorom d = 12.5 cm

ISKOP ZA NOSIVI NASIP

a) standardna konstrukcijab)  INB 06 inicijator
Manji iskop za razliku (7.5cm betona) debljine AB ploča Izvode se sidrene grede 20/30cm na razmaku cca 14 x 14 m.

NANOSIVI SLOJ NASIPA

a) standardna konstrukcijab)  INB 06 inicijator
Potrebno je tačno izravnanje podloge.Dovoljno je samo grubo izravnanje u tačnosti od 1.00cm bez izravnanja peskom.

PP FOLIJA ISPOD AB PODNE PLOČE

a) standardna konstrukcijab)  INB 06 inicijator
Uobičajeno : d = 0.2 mm kao razdelni sloj ili se izvodi posebna hidroizolacija kao brana za prolaz kapilarne vlage.Dovoljno : d = 0.1 mm kao razdelni sloj s lepljenjem spojeva samolepljivom trakom koja služi kao brana za prolaz kapilarne vlage.

ARMATURA

a) standardna konstrukcijab)  INB 06 inicijator
Potrebna je dvostruka armatura s polaganjem donje zone, te distancerima između donje i gornje zone armature.
Pojavljuju se česti problemi u postizanju tačnog visinskog položaja gornje armature.
Izvodi se brzo i jednostavno. Polaganje armaturnih mreža na plastične konektore bez potrebnog vezivanja žicom, na tačnu i nepromenljivu visinu, čime se postiže sigurna i tačna debljina zaštitnog sloja.

NANOSIVI DEO AB KONSTRUKCIJE

a) standardna konstrukcijab)  INB 06 inicijator
Debljina: uglavnom 20 – 25 cm .
Aditivi: uglavnom poreban superplastifikator radi uticaja stezanja i pucanja na velikim površinama.
Debljina:  max 12.5 cm.
Aditivi: dovoljan plastoaerent koji smanjuje potrebnu vodu u betonu, te smanjuje uticaj stezanja i pucanja.

DILATACIJE

a) standardna konstrukcijab)  INB 06 inicijator
Izvode se VELIKE dilatacije s oplatom, trnovima i REZANJE dilatacije. Osim raznih profila koji se umeću u dilataciju, sve dilatacije se završavaju kitanjem.
Postoje problemi sa nepravilnim pukotinama između postojećih dilatacija, ispadanje kita iz dilatacija u kratkom vremenu nakon postavljanja, te oštećenjaukotina i dilatacije u eksploataciji.
Postoje samo inicirane pukotine po linijama mreže 1 x 1m koje se NE KITAJU, sa širinom pukotine od cca 0.2 do max 0.3 mm.
NEMA OŠTEĆENJA tih pukotina u eksploataciji.

DILATACIJE

a) standardna konstrukcijab)  INB 06 inicijator
Postoje problemi s velikim dilatacijama, rezanim dilatacijama i nepravilnim pukotinama podova. Otvaranjem dilatacija uz zidove i stubove dolazi do raspadanja nekih tipova podova na tim mestima. Svi podni slojevi se moraju raditi od i do dilatacija, što povećava troškove i vreme izvođenja, i odražava se na kvalitet.Jednoliko raspoređene mikro pukotine potpuno UKLANJAJU SVE PROBLEME koji su se javljali do sada.

INICIJATOR NAPRSNUĆA BETONA – Način korišćenja

Inicijator naprsnuća betona INB 06 se jako lako i brzo postavlja. Za postavljanje mreže plastičnih distancera nije  porebna stručna osposobljenost. Dva nekvalifikovana radnika mogu da postave od 1300 – 2000m2 mreže inicijatora za jedan dan.

Postavljanje mreže – industrijska hala

Postavljanje mreže – priprema za podno grejanje

Armaturna mreža se postavlja preko distancera. Preklop armaturnih mreža je do 30cm. Nema povezivanja, pravljenja distancera i dvoslojne armature. Četiri nekvalifikovana radnika mogu da postave armaturmu mrežu za jako kratko vreme.

Postavljanje armaturne mreže

Postavljanje armaturne mreže

Preporučuje se armaturna mreža 20 x 20cm Q 6- 8mm. U praksi se više koristi 15 x 15cm Q 6-8mm koja spada u proizvodni standard. Amatura se postavlja u ležište distancera.

Pravilno postavljena armaturna mreža

Pravilno postavljena armaturna mreža

Sidrene grede se izvode svakih cca 15m u poprečnom i uzdužnom smeru, dimenzija 30/20cm i betoniraju se zajedno sa pločom. Rubne grede se izvode u zbijenom nasipu. Unutrašnje ploče – dim. 30/20 cm, Spoljne ploče –dim. 30/80 cm.

Priprema za betoniranje sidrene grede

Način izrade rubne grede

Betoniranje se izvodi bez dilatacija, u jednom komadu, maksimalne debljine betona 13,5cm.

Betoniranje

Betoniranje – dnevni prekid