Inicijator naprsnuća betona
INICIJATOR NAPRSNUĆA BETONA - Primeri primene