Inicijator naprsnuća betona
INICIJATOR NAPRSNUĆA BETONA - Način korišćenja
Inicijator naprsnuća betona INB 06 se jako lako i brzo postavlja. Za postavljanje mreže plastičnih distancera nije  porebna stručna osposobljenost. Dva nekvalifikovana radnika mogu da postave od 1300 – 2000m2 mreže inicijatora za jedan dan.


Postavljanje mreže - industrijska hala                Postavljanje mreže - priprema za podno grejanje

Armaturna mreža se postavlja preko distancera. Preklop armaturnih mreža je do 30cm. Nema povezivanja, pravljenja distancera i dvoslojne armature. Četiri nekvalifikovana radnika mogu da postave armaturmu mrežu za jako kratko vreme.


Postavljanje armaturne mreže                           Postavljanje armaturne mreže

Preporučuje se armaturna mreža 20 x 20cm Q 6- 8mm. U praksi se više koristi 15 x 15cm Q 6-8mm koja spada u proizvodni standard. Amatura se postavlja u ležište distancera.


Pravilno postavljena armaturna mreža                      Pravilno postavljena armaturna mreža

Sidrene grede se izvode svakih cca 15m u poprečnom i uzdužnom smeru, dimenzija 30/20cm i betoniraju se zajedno sa pločom. Rubne grede se izvode u zbijenom nasipu. Unutrašnje ploče – dim. 30/20 cm, Spoljne ploče –dim. 30/80 cm.


Priprema za betoniranje sidrene grede                         Način izrade rubne grede

Betoniranje se izvodi bez dilatacija, u jednom komadu, maksimalne debljine betona 13,5cm.


Betoniranje                                                       Betoniranje - dnevni prekid