Inicijator naprsnuća betona
INICIJATOR NAPRSNUĆA BETONA - Tehničke karakteristike
Poređenje karakteristika i načina izvođenja za:
  1. standardni tip konstrukcije industrijskog poda d = 20 cm
  2. konstrukcija industrijskog poda s INB 06 inicijatorom d = 12.5 cm

ISKOP ZA NOSIVI NASIP  
a) standardna konstrukcija b)  INB 06 inicijator
  Manji iskop za razliku (7.5cm betona) debljine
AB ploča Izvode se sidrene grede 20/30cm na
razmaku cca 14 x 14 m

NANOSIVI SLOJ NASIPA
 
a) standardna konstrukcija b)  INB 06 inicijator
Potrebno je tačno izravnanje podloge Dovoljno je samo grubo izravnanje u tačnosti
od 1.00cm bez izravnanja peskom

PP FOLIJA ISPOD AB PODNE PLOČE
 
a) standardna konstrukcija b)  INB 06 inicijator
Uobičajeno : d = 0.2 mm kao razdelni sloj
ili se izvodi posebna hidroizolacija kao
brana za prolaz kapilarne vlage
Dovoljno : d = 0.1 mm kao razdelni sloj s
lepljenjem spojeva samolepljivom trakom
koja služi kao brana za prolaz kapilarne vlage
 
ARMATURA
 
a) standardna konstrukcija b)  INB 06 inicijator
Potrebna je dvostruka armatura s
polaganjem donje zone, te distancerima
između donje i gornje zone armature.
Pojavljuju se česti problemi u postizanju
tačnog visinskog položaja gornje armature
Izvodi se brzo i jednostavno. Polaganje
armaturnih mreža na plastične konektore
bez potrebnog vezivanja žicom, na tačnu i
nepromenljivu visinu, čime se postiže
sigurna i tačna debljina zaštitnog sloja
 
NANOSIVI DEO AB KONSTRUKCIJE
 
a) standardna konstrukcija b)  INB 06 inicijator
Debljina: uglavnom 20 – 25 cm
Aditivi: uglavnom poreban
superplastifikator radi uticaja stezanja 
i pucanja na velikim površinama
Debljina:  max 12.5 cm
Aditivi: dovoljan plastoaerent koji
smanjuje potrebnu vodu u betonu,
te smanjuje uticaj stezanja i pucanja
 
DILATACIJE
 
a) standardna konstrukcija b)  INB 06 inicijator
Izvode se VELIKE dilatacije s oplatom,
trnovima i REZANJE dilatacije. Osim
raznih profila koji se umeću u dilataciju,
sve dilatacije se završavaju kitanjem.
Postoje problemi sa nepravilnim pukotinama
između postojećih dilatacija, ispadanje kita
iz dilatacija u kratkom vremenu nakon
postavljanja, te oštećenja pukotina i
dilatacije u eksploataciji
Postoje samo inicirane pukotine po
linijama mreže 1 x 1m koje se
NE KITAJU, sa širinom pukotine od
cca 0.2 do max 0.3 mm.
NEMA OŠTEĆENJA tih pukotina
u eksploataciji
 
ZAVRŠNI SLOJ
 
a) standardna konstrukcija b)  INB 06 inicijator
Postoje problemi s velikim dilatacijama,
rezanim dilatacijama i nepravilnim
pukotinama podova. Otvaranjem
dilatacija uz zidove i stubove
dolazi do raspadanja nekih tipova podova
na tim mestima. Svi podni slojevi se
moraju raditi od i do dilatacija, što
povećava troškove i vreme izvođenja,
i odražava se na kvalitet.
Jednoliko raspoređene mikro
pukotine potpuno UKLANJAJU
SVE PROBLEME koji su se javljali
do sada.