Inicijator naprsnuća betona
INICIJATOR NAPRSNUĆA BETONA - Prednosti
Prednosti armirano betonske ploce INB 06

 • Mrežu inicijatora napuknuća betona INB 06 dva radnika u jednom danu mogu postaviti na površini od 1500 do 2000m2.
 • Neuporedivo je lakše postavljanje armaturne mreže (nema distancera i povezivanja armature).
 • Armiranobetonska ploča se izvodi u manjoj debljini od standardnih ploča (8-9-10-11cm ili 12-12.5-13.5 cm), čime se postižu velike uštede betona.
 • Armiranobetonska ploča, bez obzira na veličinu, izvodi se bez dilatacije.
 • Nije potrebno naknadno rezanje dilatacije, niti umetanja dilatacionog profila pre betoniranja.
 • Industrijski podovi se izvode bez prekida u jednom komadu, bez obzira na završni sloj.
 • Viljuškari i ostala utovarno-istovarna vozila ne mogu uzrokovati oštećenja dilatacija jer ih nema.
 • Projekat nema ograničenja u igledu završnog sloja podne ploče.
 • Sa INB 06 površina ploče je rascepkana na pravilne manje kvadratne površine, čime su maksimalno smanjena naprezanja unutar ploče. Sile koje se uobičajeno javljaju u ploči, pravilno su raspoređene na mnogo malih.
 • Vreme izvođenja radova se drastično smanjuje.
 • Razlika u ceni betona izmedju ploče 12.5cm i 20cm je oko 4.30 evra.
 • Ušteda je u jednoslojnoj armaturi (za Ø 6mm - ušteda 3kg/m2, a za Ø 8mm - 5.4kg/m2 armature).
 • Rezultat je najkvalitetnija podna ploča koja štedi novac i vreme izvođenja.
 • Do danas, reklamacija na sistem INB 06 u izvedenim pločama nema.