Pametna kuća DOMINTELL
PAMETNA KUĆA DOMINTELL - Tehničke karakteristike
KUĆNA AUTOMATIKA DOMINTELL je tehnologija koja omogućava elektronsku kontrolu svake radnje vezane za elektricitet, u individualnoj kući, stanu ili manjoj zgradi. Da bi kućna automatika bila dobra, primenjeni sistem mora biti modularan, jednostavan za korišćenje, pouzdan i otvoren za primenu novih rešenja, bilo da su ona posledica razvoja tehnologije, ili specifičnih potreba pojedinih korisnika. Domintell  sistem kućne automatike je:

MODULARAN, JEDNOSTAVAN, POUZDAN, OTVOREN ZA RAZVOJ1) Modularan
Moguće je sistem graditi u fazama. U prvoj fazi izgradnje, mogu se ugraditi samo osnovne funkcije (na primer, samo kontrola roletni i rasvete), a kasnije, jednostavnim dodavanjem modula, proširivati do pune konfiguracije po želji korisnika. Modularnost sistema nam omogućava da projektujemo fleksibilan sistem, koji će se u potpunosti prilagođavati specifičnom načinu i stilu života, trenutnim aktivnostima,  raspoloženju, potrebama i navikama ukućana.  Sistem je potpuno otvoren za nadogradnju, tako da je uvek obezbeđen visok stepen iskorišćenja, odnosno optimalan odnos između cene i funkcionalnih mogućnosti. Jedino ograničenje može biti postojeća električna instalacija (do svakog uređaja kojim želimo da upravljamo, mora biti izveden poseban napojni kabl). Videti tačku 6 (Izvođenje instalacija).

2) Jednostavan
Domintell  sistem je jednostavan za projektovanje i instalaciju. Pri tome je potpuno prilagođen porebama korisnika, sa jednostavnim (user friendly) softverom, tako da je praktičan za korišćenje.

3) Pouzdan
Pouzdanost Domintell  sistema je potvrđena višegodišnjim iskustvom na mnogobrojnim objektima:
  • 5 razvojnih i demo prostora (Retel, Matel, Amplituda,  Grič automatika, Dsistem)
  • Arena sport klub, Zagreb
  • Hotel Ambasador, Zagreb
  • Preko 30  privatnih kuća
  • Preko 50  stanova

4) Otvoren za razvoj
Dobar sistem kućne automatike, mora kontinuirano da se dograđuje i razvija, kako bi se neprestano usklađivao sa novim životnim navikama i specifičnim zahtevima i potrebama korisnika. Domintell  sistem pruža ogromne mogućnosti u pogledu proširivanja postojećih i implementacije novih funkcionalnih mogućnosti. Sistem se neprestano unapređuje, uz primenu najnovijih tehnoloških dostignuća.