Pametna kuća DOMINTELL
PAMETNA KUĆA DOMINTELL - Prednosti
Domintell kućna automatika, pruža mogućnost integracije različitih uređaja, sistema, ili delova sistema, u jedinstvenu celinu, kojom se može centralizovano upravljati. Sistem je moguće prilagoditi specifičnim potrebama i navikama korisnika. Pametan alat za upravljanje rasvetom, kućnim  aparatima, roletnama, alarmima, ulazima itd, stvara uslove za zdrav, udoban, siguran i efikasan način života, uz adekvatno korišćenje prirodnih resursa.1.Zdravstveni efekat

Postojeći način izvođenja kućnih instalacija, podrazumeva prisustvo mrežnog napona (230 V, 50 Hz) po celoj kući. U prostoru u kome provodimo veliki deo vremena, svakodnevno  smo izloženi uticaju elektro-magnetnog polja niske frekvencije (50 Hz).

Uticaj elekromagnetnog zračenja, kod većine ljudi izaziva simptome elektrostresa (uznemirenost, razdražljivost, nervoza, problemi sa koncentracijom, glavobolja, nesanica, smanjena telesna i psihičku aktivnost itd).

Frekvencije normalnog funkcionisanja ljudskog mozga su uglavnom ispod 30 Hz, a zavise od stanja u kome se organizam nalazi (san, prijatno ćaskanje, učenje, ekscesna situacija itd). Samo kod izuzetno iznerviranog čoveka ova frekvencija može biti preko 30 Hz. Kada je čovek u dugom vremenskom periodu izložen elektromagnetnim talasima niske frekvencije (50 Hz), u njegovom nervnom sistemu se indukuju talasi približne frekvencije. Iz ovoga sledi jasan zaključak kako stalno prisustvo magnetnog polja frekvencije 50 Hz, utiče na čoveka. 

Nema sumnje da su potrebne promene u projektovanju i izvođenju elektroinstalacija, kako bismo  životni prostor učinili prijatnijim i zdravijim.

Domintell kućna automatika, pruža mogućnost isključenja svih strujnih kola (220 V, 50 Hz), na glavnom razvodnom ormanu. Na taj način smanjujemo negativan uticaj parazitnog zračenja koje nastaje u vodovima od ormana do potrošača. Prisustvo mrežnog napona se ograničava samo na uzani prostor oko razvodnog ormana (obično u blizini ulaza u kuću). 

Tastature koje se koriste u sistemu, rade na naponu od 12VDC koji nije opasan po život, za razliku od klasičnih instalacija u kojima je u svakom prekidaču stalno prisutan napon od 230VAC.

2.Ušteda energije

Primena Domintell kućne automatike podrazumeva prisustvo i dalju izgradnju svesti o potrebi pažljivog i racionalnog korišćenja energetskih resursa, čija će cena u narednom periodu, biti sve veća, a raspoloživost sve manja.

Domintell kućna automatika, doprinosi uštedi energije, tako što vrši:
 • Automatsko podešavanje nivoa osvetljenja;
 • Optimalno podešavanje klima uređaja;
 • Uključivanje električnih uređaja i aparata u periodu jeftinije tarife;
 • Upravljanje uređajima sa udaljene lokacije (promena ranije podešenih parametara);
 • Prilagođavanje navikama ukućana itd.
3.Sigurnost

U sistemu mogu biti objedinjeni alarmi, kao što je detekcija i dojava požara, poplave, isticanja plina, detektori pokreta, što omogućava veoma visok stepen sigurnosti i pouzdanosti. Zahvaljujući tome, nema više bojazni da li ste zaključali ulazna vrata, ili ste ostavili uključenu peglu, prilikom izlaska iz stana. Godišnji odmor protiče bez straha od poplave, požara ili provalnika.

Domintell kućna automatika, omogućava:
 • Softversku simulaciju prisutnosti ukućana - sistem analizira navike ukućana i oponaša ih kada nisu kod kuće (uključivanje i isključivanje audio uredjaja, rasvete, podizanje i spuštanje roletni), što je vrlo često sasvim dovoljno da odvrati  potencijalnog provalnika;
 • Kontrolu alarmnih situacija u odsutnosti (putem SMS-a)
  • U slučaju provale – sistem detektuje nedozvoljeno kretanje, uključuje alarm i sva svetla, podiže roletne, šalje SMS poruke na zadate brojeve telefona itd,
  • U slučaju poplave, požara, curenje gasa – sistem šalje upozorenje putem odgovarajućih SMS poruka, isključuje sve potrošače u kući, uz mogućnost zatvaranja dotoka vode i plina preko elektromagnetnih ventila;
 • Isključivanje svih potrošača - svi potrošači (osim onih koji moraju da budu uključeni), mogu se isključiti prilikom izlaska iz kuće  (kao deo scene, kada se ne detektuje prisutnost u kući,  pritiskom na taster, ili slanjem SMS poruke).
 • Detekciju prisutnosti ukućana, uključujući i individualnu detekciju - Sistem detektuje dolazak određenog člana porodice (magnetna kartica, privezak, otisak prsta, posebna pregrada za ključeve, funkcija prepoznavanja lica) i na bazi toga, aktivira zadate funkcije u stanu (scenu), a ukoliko je potrebno i kome je potrebno, putem SMS poruke, šalje obaveštenje o dolasku određene osobe. Ovo je posebno značajno zbog mogućnosti da se  deci ograniče pojedine funkcije, što nam daje dodatnu sigurnost (ograničenje korisćenja računara, televizora, opasnih elektricnih izvora itd). Takođe, veoma je značajno što sistem može da pošalje SMS poruku da je dete stiglo kući, ili da je pak izašlo.
4.Pomoc starima i licima sa ivaliditetom

Starijim i bolesnim ljudima, kao i osobama sa invaliditetom, Domintell pruža dodatnu sigurnost. Ukoliko je kretanje po kući otežano, od ogromnog značaja je mogućnost daljinskog kontrolisanja svih uređaja u kući i prilagođavanje sistema različitim potrebama takvih ljudi.

5.Udobnost

Sistem pruža potpuni komfor koji se teško može dostići primenom uobičajene pojedinačne opreme. Upravljanje kompletnim sistemom pomoću daljinskog upravljača, tastatura i ekrana osetljivog na dodir, kao i mogućnost upravljanja u odsustvu, omogućava:
 • Jedinstveni ugođaj - Osmišljavanje scena je samo pitanje lične mašte i ideja (rasveta, muzika, TV, temperatura, roletne)
 • Stvaranje posebnih efekata - Realizacija unapred definisanih scena za različite prilike, vrši se automatski (kada se steknu određeni uslovi), pritiskom na taster ili ekran osetljiv na dodir (touch screen), putem mobilnog telefona
 • Automatsko zalivanje travnjaka
 • Punjenje i pražnjenje kade ili bazena
 • Kafa u definisano vreme – unapred definisano vreme (nakon buđenja), pritiskom na taster, ili preko SMS poruke itd.
6.Povećanje vrednosti objekta

U uslovima svetske ekonomske krize, nekretnine se sve teže prodaju. Kako opet privući kupce? Investitori koji ne žele tek tako da odustanu od izgradnje i prodaje nekretnina na atraktivnim lokacijama, jer su već ranije kupili zemljište i pripremili papire, ili već poseduju nekretninu, počinju da tragaju za nečim što će ponovo privući kupce. To može biti, Domintell sistem kućne automatike.