Pametna kuća DOMINTELL
PAMETNA KUĆA DOMINTELL
Pametna kuća predstavlja kuću u kojoj je primenjena kućna automatika. Različiti električni uređaji i funkcije su integrisani u jedinstveni sistem koji omogućava centralizovanu lokalnu i daljinsku kontrolu kuće.U većini današnjih kuća i stanova, komande se različitim uređajima izdaju na mehanički način, korišćenjem prekidača i tastera. Ovi prekidači obično imaju funkciju da zatvore strujno kolo i da na taj način omoguće funkcionisanje uređaja.
Kod „pametnih kuća”, više nema potrebe za prekidačima, a tasteri postaju deo sistema koji komunicira sa centralnom procesorskom jedinicom (šalje i prima informacije), a ova, preko odgovarajućih modula, uključuje ili isključuje  strujno kolo odgovarajućeg potrošača. Tasteri nisu “kruto” vezani za neki od potrošača, već postaju multifunkcionalni elementi, koje softverski prilagođavamo našim potrebama.

Kućna automatika predstavlja tehnološki sistem, prvenstveno namenjen za upravljanje i kontrolu uređaja u stambenim objektima. Sistem čini skup zajedničkih, upravljačkih i izvršnih modula, kojim upravlja procesorska jedinica (sa pripadajućim softverom). Nezaobilazan deo ovakvih sistema čine različite vrste detektora koji, osim bezbednosnih funkcija tokom odsustva stanara, mogu da budu i okidači za uključivanje različitih kućnih uređaja ili scena.

Sistem može biti manje ili više kompleksan, što zavisi od visine investicije. Može pokrivati široko polje, počev od osnovnih rešenja koja podrazumevaju automatsko upravljanje rasvetom, roletnama, bojlerom, mašinom za veš, do složenih rešenja koja podrazumevaju integraciju sa drugim sistemima, ili delovima  sistema (video-nadzor, alarmni i biometrijski sistemi, merači temperature, jačine vetra i vlage, lux-metri itd).

Poenta je u mreži koja povezuje sve detektore, tastere, merače, elektro-motore, elektro-ventile, rasvetu, kućne aparate i ostale uređaje (videti sliku), što nam daje neverovatnu fleksibilnost u korišćenju kućnih uređaja, a cela kuća ili stan se ponašaju kao organizovana i homogena celina.

Kada odemo na godišnji odmor, kuće ili stanovi postaju omiljene mete kriminalaca. Moguće ih je zavarati isprobanim metodama, poput onih da vam povremeno neko isprazni poštansko sanduče i obiđe stan. Kućna automatika za sada ne može da isprazni sanduče, ali može da stvara sliku da je neko stalno u kući.

Dodatno, sistem vas, putem telefona, može obaveštavati o bitnim događajima u kući ili stanu, a na isti način i vi njemu možete izdavati neke zadatke (na primer: Uključi grejanje, Uključi bojler i slično).

Takođe, u sistem je moguće ugraditi i elemente koji će, dok smo na odmoru, obezbediti zalivanje cveća, travnjaka, hranjenje kućnih ljubimaca.