Termoizolacija KORUND
TERMOIZOLACIJA KORUND - Tehničke karakteristike
Premaz KORUND  je vrlo lagana, postojana, elastična, vodootporna, samogaseća, antikorozivna, tečna toplotna izolacija.                                                                        
                  Jedinica mere Veličina
Boja bela (zavisi od narudžbine)
Spoljašnji izgled - mat, glatka, homogena
Elasticnost savijanja mm 1
Prijanjanje tačka 1
Čvrstoća na odvajanje
Betonske površine MPa 1.28
Površine od cigle MPa 2.00
Površine od čelika MPa 1.20
Koeficijent toplotne provodljivosti W/m˚C 0.0012
Primanje toplote W/m˚C 2.2
Emisija toplote W/m˚C 4.0
Koeficijent emisije površine ε 0.32
Upijanje vode za 24 sata % po obimu 2
Temperatura površine kod nanošenja materijala od +7 do +150
Postojanost na temperaturi od -60 do +260
Otpornost na promenu temperature -40 C˚do +60 C˚
Bez promena
Otpornost na uticaj temperature +200 C˚za 1.5 sat Ne požuti, nema pukotina,
raslojavanja i mehura
Rok korišćenja na betonskim i metalnim površinama godina min. 15