Termoizolacija KORUND
TERMOIZOLACIJA KORUND
Premaz KORUND je proizvod vodećih svetskih naučnika i predstavlja ekskluzivnu liniju supertankih toplotnih izolatora. KORUND predstavlja sasvim novi pravac u temoizolaciji.

Nanosi se kao boja a ima svojstva termoizolacije.

Postoje 4 vrste premaza KORUND:
 • ANTIKOR - osnovni,antikorozivni premaz za metal (paronepropusna)
 • CLASSIC - za drugi sloj antikor farbe (paronepropusna)

1 mm premaza = 60 mm mineralne vune + alu lima

 


 • FASAD – za fasade (paropropusna)
 • ZIMA – koristi se za farbanje površina na minusnoj temperaturi

1 mm premaza = 50 mm stiropora


Premaz Korund se sastoji od visoko kvalitetnog akrilnog veziva, originalno razrađene kompozicije katalizatora i fiksatora, te keramičkih super tankih mikrosfera ispunjenih razređenim vazduhom. Uz dodatak složenog višekomponentnog aditiva sprečava pojavu korozije na površini metala i gljivica na betonima.Posle polimerizacije materijala stvara se elastični premaz, koji u poredjenju sa tradicionalnim termičkim izolatorima ima izuzetna izolacijska svojstva i istovremeno osigurava antikorozivnu zaštitu. Jedinstvenost izolacijskih svojstava termičke izolacije je rezultat intenzivnog molekularnog delovanja razređenog vazduha , koji se nalazi u šupljim mikrosferama.

Tečna termoizolacija  Korund je lagan, postojan, elastičan, vodootporan, samogaseći, antikorozivni, termoizolacioni premaz.

Korund se koristi  za izolacije :
 • fasada objekata (objekte pod zaštitom spomenika)
 • krovova (limeni krovovi itd..)
 • hala
 • unutrašnjih zidova (sprečava kondenzaciju i nastanak gljivica)
 • okvira prozora (hladni mostovi)
 • kotlarnica
 • cevovoda tople i hladne vode
 • industrijskih postrojenja
 • provodnika vazduha za klima uređaje
 • izolacije bazena
 • cisterni, bojlera i kamionskih cisterni
 • kontejnera za transport, hladnjača
 • izolacije brodova
 • naftovoda i sl. 

Detaljne primere primene termoizolacije KORUND pogledajte na stranici primera primene.